Næringsområde

Alta kommune har tilrettelagt 42 nye næringstomter med et samlet areal på 286.000 kvm på Skillemo næringsområde. Tomtene er byggeklare og det er åpnet for å søke om opsjon på disse tomtene.

Skillemo næringsområde utgjør sammen med Altahøyden Sør de største tilrettelagte utbyggingsområdene i Nord Norge – og er viktige verktøy for å skape videre vekst i Alta.

Ortofoto av industriområdet september 2020

Tomtene

Tomtene på Skillemo næringsområde er regulert til:

• Industri
• Lager
• Engroshandel

Det er også åpnet for etablering av arealkrevende virksomhet innen salg/service tilknyttet bil- og caravanbransjen.

Tomtestørrelsene varierer fra 3,7 – 40 DAA. Det vil også være mulig å slå flere tomter sammen for å få et tilstrekkelig areal. Veiene er asfalterte og VVA er ført fram til tomtegrensen.

Ved tildeling av tomt settes nedre BYA til 10% og maks BYA til 75%.

Byggehøyden varierer mellom 11 – 20 meter alt etter tomtens lokalisering.

Se reguleringsplanen
Se tomtevelger og søknadsskjema

Tomtepriser

Opparbeidelseskostnaden utgjør kr. 250.- per kvm og betales som en engangssum til Alta kommune. Tomtene festes fra Finnmarkseiendommen (FeFo), som utsteder festekontrakt og krever en årlig festeavgift per 2024 på kr. 6 per kvm som indeksreguleres årlig.

Strøm

I tillegg til tomteprisen må det påregnes et anleggsbidrag til det lokale nettselskapet Alut AS for tilknytning til strømnettet.

Tildeling av tomt og opsjonsgebyr

Alta kommune kan tilby opsjon på tomt i tråd med vedtatte tildelingskriterier. Opsjonene gis normalt med varighet på ett år. Ved innvilgelse av opsjon kreves opsjonsgebyr med kr. 110 250,- per tomt. Opsjonsgebyret i sin helhet går til fradrag ved framtidig kjøpesum. Prosjekter som ikke realiseres får ikke tilbakebetalt innbetalt opsjonsgebyr.

TILDELINGSKRITERIER FOR SKILLEMO NÆRINGSOMRÅDE

Beliggenhet

Skillemo næringsområde ligger sentralt plassert direkte tilknyttet E45, som er den viktigste innfartsveien til Alta og Finnmark. Fra Skillemo til E6 er det 6 km.

Link til oversiktskart

Lagerareal til leie

Alta kommune tilbyr lagerareal til leie for både kortsiktige og langsiktige avtaler.

Leieprisen er kr. 55 per kvadrat per år.

For nærmere informasjon ta kontakt med grunnforvalter på siop@alta.kommune.no.

Vis bygninger
Skjul bygninger
Tomt

Areal:

Opparbeidelse:

Festeavgift pr år:

Regulert til:

Klikk for å søke

Tomtenr. Areal Pris
Søk på tomtenFremdrift

Industriområdet er ferdigstilt og ble formelt åpnet 11.oktober 2021. Tomtene er nå byggeklare og flere er allerede i gang med byggingen.

Det må søkes om tomt ved bruk av tomtevelgeren.

Søk via tomtevelgeren her.

Søknadsfrister

Alta kommune vurderer innkomne søknader og gjør tildelinger av tomter på Skillemo næringsområde tre ganger årlig.

Tildelingsperiodene har søknadsfrist:

  • 1. januar
  • 1. mai
  • 1. september

Søk på tomten

Kontakt

For nærmere informasjon om tomtene, kontakt næringsavdelingen i Alta kommune på tlf. 970 09 360.